Hvor meget vejer en hvid tiger

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/ on line 258 Blog | ツ Arkiv for: Blog 2014 blev året.... jeg modtog en masse pakker. 32 stk ble...

Højerup Gamle Kirke

  1. Højerup gamle kirkenes
  2. Højerup gamle kirke husband

Ved gravning af renderne gennem Kirken fandt man en middelaldergrav ca. 70 cm under niveau. Selve den 150 cm lange grav, der var gravet i det hårde ler, havde rundet hovedleje og bredt skulderparti og smallere mod fodenden. Som låg var der et par kridtflager. Kalkmalerierne: Er formentlig malet i forbindelse med genindvielsen i 1357. Øverst på nordvæggen: Sankt Jørgen til hest i kamp med dragen og umiddelbart vest derfor en anden drage. Nederst på Nordvæggen: Vestligst: Abraham ofrer Isak. Midt: Sankt Kristoffer. Vest for vinduet i mindre format: Hellig Oluf med sin økse, der har et lige kort skaft. Rød er den dominerende farve. Triumfvæggens (østvæggens) nordre del: Barnemordet i Betlehem. Nærmest hjørnet står Herodes som slank adelsmand i snæver, kort dragt med bælte om hofterne. Kvinderne ved Jesu grav. Syd for korbuen: Jesus viser sig som havemand for synderinden. Et par apostelskikkelser. Den sydligste er Peder med nøglen. I 2016 foretog Nationalmuseet takket være en bevilling fra Augustinus-fonden en forundersøgelse af kalkmalerierne med henblik på mulig restaurering.

Højerup gamle kirkenes

Højerup gamle kirke husband

  1. Messi og Ronaldo dribler uden om dansk tv | BT Fodbold - www.bt.dk
  2. Gamle danske
  3. IPhone 5 til salg - køb brugt og billigt på DBA
  4. Højerup gamle kirke and child
  5. Højerup gamle kirke and tom
  6. Højerup gamle kirke and sisters

I løbet af tre dage besøgte omkring 40. 000 mennesker Højerup. Alle var fascinerede af det dramatiske syn af en overrevet kirke og de sørgelige rester af kor, alter, gravsten, kister og skeletter ned på stranden. Ret hurtigt efter styrtet blev det besluttet at sikre kirken mod yderligere nedstyrtning. I dag knejser kirken stolt på den yderste klintekant, og det forsvundne kor er blevet erstattet af en udsigtsterrasse, der giver et fantastisk udsyn over klint og hav. Kirken er bygget i romansk stil i år 1250. Som noget nyt holder åbent lørdage, søndage og helligdage 10-16 hen over vinteren. Udover de nævnte åbningstider holder kirken åbent efter aftale. Der skal betales parkeringsafgift på kr. 40. - på parkeringspladsen ved kirken. Denne afgift går til at holde mindelunden og omkring liggende arealer

  1. Vw sebring fælge
Pharmakon milnersvej 42 hillerød
October 17, 2020, 11:32 pm