Hvor meget vejer en hvid tiger

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/ on line 258 Blog | ツ Arkiv for: Blog 2014 blev året.... jeg modtog en masse pakker. 32 stk ble...

Stænkplade Til Komfur

  1. Til acronym
  2. Gratis billeder: komfur

Marmor stænkplade | Stænkplade, Moderne køkkener, Køkken

Til acronym

  • Stænkplade til komfur ikea
  • Hobby horse skabelon center
  • Stænkplade til komfur glas

Denne bageplade er en reservedel som passer til komfurerne: Varenr. 4666 - Wasco M726. Varenr. 4449 - Wasco M756. Tidligere varenr. 7105 - Wasco M724 (udgået model). Tidligere varenr. 6695 - Wasco M725 (udgået model). Tidligere varenr. 6690 - Wasco M755 (udgået model). Mål: 37, 5 x 43 x 2, 5 cm.

Gratis billeder: komfur

Montering af håndtagene (gælder kun visse modeller) Skru de 4 mm unbrakoskruer ud af dørene med en unbrakonøgle. Brug skruerne til at montere håndtagene. Håndtagene bør sidde fastgøringerne. Skru de 4 mm unbrakoskruer ud af de øverste hjørner af frontpanelet, og montér det forreste greb. Montering af stænkplade (ekstraudstyr – gælder kun visse modeller) Skru de to befæstelsesskruer (3 mm unbrako) og møtrikker ud, der går gennem den bageste aftræksrist. Hold stænkpladen på plads. Sæt de 2 befæstelsesskruer og møtrikker fast bagfra. Montering af et stabiliseringsbeslag Der bør monteres et stabiliserings- beslag eller en kæde (leveres ikke med komfuret), når dette er forbundet med en bøjelig gasslange. En holde- anordning skal fastgøres i bygnin- gens væg og skal kunne udløses, så komfuret kan trækkes ud med henblik på rengøring og vedligehold. Gastilslutning Der skal monteres en stophane mel- lem gastilførslen og slangen. Den bøjelige slange (leveres ikke med komfuret) skal opfylde de relevante normer.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte leverandøren. De bageste klemkassedæksler be- grænser placeringen tillsutningsstedet. Husets gastilførsel skal slutte i en nedadvendt studs. Komfurets tilslutningsstuds lige under kogefeltniveau bag på komfuret. Slangen skal monteres således, at både indløbs- forbindelserne er lodrette, så slangen hænger nedad i facon af et U. Fordi komfurets højde kan justeres, og ikke to forbindelser er ens er det vanskeligt at angive nøjagtige mål. Ideelt bør husets gasforbindelse be- finde sig i det skraverede område på tegningen, der viser bagsiden af kom- furet. Når komfuret er tilsluttet gastilførslen, skal du kontrollere at denne er i orden med en trykprøvning. Når du checker for gaslækager, må du ikke bruge et dør- opvaskemiddel, da det er tærende. Brug et produkt, der er specialfrem- stillet til at finde utætheder. over Trykprøvning Gastrykket kan måles ved injektoren på en af blussene på venstre koge- felt. Fjern grydeopsatsene, brænder- hovedet og -hætten.

  1. Københavns storkreds kandidater 2010 qui me suit
  2. Æggehvider 5 liter
  3. Hvordan føles stress i maven.apache.org
  4. Isbjerget århus arkitekt
Lemieux underlag hvid
October 17, 2020, 5:40 pm