Hvor meget vejer en hvid tiger

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/ on line 258 Blog | ツ Arkiv for: Blog 2014 blev året.... jeg modtog en masse pakker. 32 stk ble...

Liv Efter Døden

  1. Liv efter døden islam
  2. Liv efter døden dr2
  3. Liv efter den
  4. Liv efter døden restaurant
  5. Gallup 1947: Et liv efter døden?

Utallige mennesker har gennem tiden stillet det samme spørgsmål som Job: »Kan en, der er død, få liv«? ( Job 14:14). At råbe »ja! « som svar på sådant et spørgsmål er et stort privilegium for dem, der har et vidnesbyrd om Jesus Kristus og hans opstandelse. Alligevel er der mange blandt os, der går igennem livet »uden Gud i verden« ( Ef 2:12) og må navigere mellem forskellige fakta og overbevisninger omkring død. Der er for eksempel det bevis, de kan se med øjnene, eller den »barske virkelighed« nemlig, at døden er universal og absolut – de har aldrig set nogen vende tilbage fra den. Så er der de udbredte beretninger om nærdødsoplevelser med bemærkelsesværdige sammenfald. Dernæst er der det faktum, at mennesker i alle kulturer verden over altid har haft et begreb om en form for efterliv, endnu et sammenfald som kalder på en forklaring. Men forvisningen om, at vores liv ikke ender med døden, kommer fra Gud, som har åbenbaret det helt fra begyndelsen gennem talrige vidner, deriblandt profeter, apostle og vigtigst af alt Helligånden.

Liv efter døden islam

Liv efter døden dr2

Længere Udtalelser indeholder mange interessante Kommentarer, som det vil føre for vidt at citere. Her er blot et Par Eksempler: "Har nok i Radioen hørt om alt det Kirkesnak og Døden, men det er jo saa højttravende, at vi almindelige Mennesker ikke forstaar det" - "Mennesket er det fineste, Gud har skabt, saa det maa vel ogsaa vaagne op fra Døden" – "Folk dør, og saa er de væk, maaske Støvet nok ad Aare kan udvikle sig til Blomster og Græs, men Liv kommer der aldrig mere". I en senere Artikel vil Befolkningens Indstilling til Kirkegang og Deltagelse i kirkelige Spørgsmaal blive belyst.

Liv efter den

Liv efter døden restaurant

  1. Liv efter døden 2019
  2. Et liv efter døden
  3. Efter y3
  4. Liv efter døden buddhisme
  5. Liv efter døden boyfriend

Gallup 1947: Et liv efter døden?

26. jan. 2018/04 (Læsetid: 2 minutter) Iben Thranholm, Cand. teol., journalist og samfundsdebattør Troende har vidst det siden Jesu opstandelse, men nu bekræfter videnskaben det også: der findes et liv efter døden. I forbindelse med den hidtil mest omfattende undersøgelse på området er forskere nået frem til det resultat, at bevidstheden fortsætter selv efter at al hjerneaktivitet er stoppet. Vores sjæleliv og ånd er ikke afhængig af, at kroppen er funktionsdygtig. Dette bevis på et liv efter døden kommer fra en undersøgelse, som forskere på University of Southampton har foretaget og offentliggjort i tidsskriftet Resuscitation (genoplivning). Undersøgelsen er baseret på videnskabelige undersøgelser af menneskers erfaringer med nærdøds- og ud-af-kroppen-oplevelser. Mange har i tidens løb berettet følelsesladet om sådanne erfaringer, men her går undersøgelsen helt objektivt tilværks. Forskerne interviewede 2060 patienter, som har overlevet et hjertestop på hospitaler i Østrig, Storbritannien og USA.

De vil ikke være gift eller få evigt afkom (se L&P 131:1-4; 132:16-17).

Lydbøger engelsk gratis
October 18, 2020, 4:50 am